Üzletszabályzat

Az Üzletszabályzat Társaságunk kéményseprő-ipari szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges általános szabályait, feltételeit tartalmazza valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan.

Az Üzletszabályzat szabályozza Társaságunk működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza Társaságunk és a szolgáltatást igénybevevő Ügyfél viszonyát, valamint a Szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi érdek-képviseleti szerveivel való együttműködését.

Az Üzletszabályzat hatálya Magyarország területén a Szolgáltatóra, valamint valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybevevő félre kiterjed.

Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes.

A hatályos Üzletszabályzat itt érhető el elektronikusan.

Társaságunk hatályon kívül helyezett Üzletszabályzatait az alábbi linken tekintheti meg:

Hatályon kívül helyezett Üzletszabályzatok megtekintése